ISC Kariyer

Kariyer ve Teknoloji

Teknolojinin hayatımızın ne kadar büyük bir parçası olduğunu anlatmamıza gerek yok. Artık herkes bu durumun farkında. Meslekten bağımsız olarak her profesyonelin ve tüm üniversite öğrencilerinin, fark yaratabilmek, hızlı ilerlemek, global geçerli yetkinliklere sahip olabilmek için teknoloji yetkinliklerini geliştirmesi gerekiyor.

McKinsey’nin İşimizin Geleceği araştırmasında (2020) görüldüğü gibi, Sosyal, İleri Seviye Bilişsel ve Teknolojik yetkinlikler, diğer yetkinliklere göre daha fazla önem kazanmış ve kazanmaya devam edecektir. İlerleyen yıllarda, iş süreçleri dijitalle değişmeye devam edecek, yeni teknolojiler yeni iş yapış şekillerinin hayata geçirilmesini gerektirecektir. Çok daha rekabetçi ortamda yaratıcı düşünebilen, dinamik, mevcut iş yapış şekillerini, zamanın gereksinimleri doğrultusunda değiştirebilen, kendini farklı alanlarda geliştirmiş çok yönlü çalışanlar ön plana çıkacaktır.

Bu dönüşüm sürecinde bireyler, sürekli kendini geliştirerek, sosyal ve bilişsel olarak kendilerini güçlendirerek, meslekleri ile ilgili dijitalleşme projelerinde var olarak çok yönlü profesyoneller olabilecekler ve yaşam boyu esnek kariyer yolları ile karşılaşma fırsatları bulacaklardır.

Süreçleri iyi analiz edebilen, veriyi iyi okuyup değerlendirebilen, güçlü iletişim yetkinliklerine sahip olan, teknolojiyi araştıran, sürecin ya da sistemin daha iyisi/daha etkini nasıl olabilir diye düşünen kişiler için kariyer yollarına ulaşmak çok daha kolay olacaktır.

Teknoloji süreçlerinde ilerlemek ve bu alanda kariyer yapmak için mutlaka mühendislik bölümlerinden mezun olmak gerekmemektedir. Yukarıda bahsedilen özelliklere sahip İşletme, Ekonomi, Ekonometri gibi bölümlerden mezun kişilerin de süreç/sistem bilgileri ile teknoloji bilgilerini birleştirebilecekleri İş Analistliği, İş Çözümleri Danışmanlığı vb rollerde de son derece başarılı olabilmektedir. Üniversite eğiitmleri sırasında bu bölümlerdeki kişiler İş analistliği, büyük veri, programlama gibi dersler alarak fark yaratabilirler. Kariyer seçenekleri değerlendirilirken, çok yönlü düşünmek, farklı türde yetkinleri birleştirerek değerlendirme yapmak yeni kapılar açabilir.