ISC Kariyer

SAP Danışmanlarını Öne Çıkaran En Önemli 8 Yetkinlik

     SAP Danışmanları, kurumların kaynak planlama süreçlerinde müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme, yaşadıkları sorunları giderme ve mevcut süreçlerinin iyileştirilmesini sağlama konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bu doğrultuda şirketlerin SAP sistemini ihtiyaçlarına uygun, etkili şekilde kullanmaları konusunda alanında yetkin SAP Danışmanları ile çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

 

  • Teknik Alan Bilgisi

 

Öncelikle bir SAP danışmanı, şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak yapılandırmaları sağlayabilmek için SAP yazılımının çalışma mantığını kavramalı ve sistemin yapısı ve süreçlerin işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Uzmanlaşmakta olduğu modüllerde ise edindiği tecrübeler ışığında kendisini teknik yetenekleri konusunda geliştirmelidir.

 

  • Etkili İletişim

 

Müşterinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlayabilmek için SAP danışmanı müşterinin ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmeli ve anlayabilmelidir. Bu süreçte müşteriler ile sık sık iletişimde olması sebebiyle de süreci iyi yönetebiliyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla teknik bilgi ve donanıma sahip olmakla birlikte etkili iletişim becerilerine sahip olma, SAP danışmanlarında aranan en önemli yetkinliklerdendir.

 

  • Takım Çalışmasına Uyum

Bireysel olarak başarılı bir çalışma performansına sahip olmanın yanı sıra bir ekibin parçası olarak takım çalışmasına yatkın olması, iş birliği içerisinde etkili çalışabilmesi de nitelikli bir danışmanın sahip olması gereken beceriler arasında yer almaktadır.

  • Zaman Yönetimi

Özellikle danışmanlık sektöründe aynı anda birden fazla projede görev alan SAP danışmanları için her bir projeye yeterli zamanın ayrılması, projelerin aciliyet ve ihtiyaç durumlarına göre önceliklendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Bu sebeple etkili ve üretken bir şekilde çalışabilmek adına SAP danışmanı zamanını da en iyi şekilde yönetebilme becerisine sahip olmalıdır.

  • Tasarım Odaklı Düşünebilme

Projelerde yenilikçi çözümler ve fikirler üretebilmek adına SAP danışmanlarının tasarım odaklı düşünebilme (design thinking) yetkinliğine sahip olmaları onları ön plana çıkaracak düşünme becerilerden biridir.

 

 

 

  • Öğrenme Motivasyonu

Bilgi teknolojileri sektörün dinamik yapısı gereği bitmeyen bir araştırma, öğrenme süreci bulunmaktadır. Bu sebeple özellikle gelişim odaklı, yeni bilgiler öğrenme motivasyonu yüksek bireylerin sıklıkla tercih ettiği bir çalışma alanıdır. SAP dünyasında da mutlaka gelişmeleri yakından takip etmek, yeni güncellemeleri araştırıyor olmak gerekmektedir.

  • Yabancı Dil Bilgisi

Her sektörde olduğu gibi İngilizce yabancı dil bilgisine hakim olmak SAP sektöründe de danışmanları ön plana çıkaran yetkinliklerden biridir. Dört temel beceride ileri düzey İngilizce’ye sahip olmak, SAP danışmanlarına hem yerel projelerde hem de global projelerde yer alırken büyük avantaj sağlamaktadır.

  • Adaptasyon

Bir çok projede yer alan SAP danışmanlarının yeri geldiğinde müşteri lokasyonunda olmaları, seyahat etmeleri veya yoğun çalışma tempolarına uyum sağlamaları gereken dönemler olabilmektedir. Bu sebeple çalışma şartlarına ve değişime kolay adaptasyon sağlayabilme, öz motivasyonunu yüksek tutabilme yetkinlikleri SAP danışmanlarını başarıya götüren önemli yetkinliklerdendir.